Boekingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Aan Zee

Aan Zee is een merk van Belvilla AG. Aan Zee is aangesloten bij ANVR, SGR, Stichting Garantiefonds Reisgelden en Thuiswinkel.org

PDF Bekijk boekingsvoorwaarden als PDF

ANVR 
Aan Zee is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVRReisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op www.aanzee.com worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Voor die zaken waarin onze algemene voorwaarden niet voorzien, verwijzen wij u naar de ANVR Reisvoorwaarden.

www.anvr.nl

SGR 

Aan Zee is aangesloten bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Binnen de grenzen van de SGR- garantieregeling vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor meer informatie betreffende SGR, verwijzen wij u naar de SGRgarantieregeling. www.SGR.nl

Calamiteitenfonds 

Aan zee is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument een (deel) van uw reissom terugkrijgt indien uw bij Aan Zee geboekte verblijf als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig door kan gaan; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien u als gevolg van een calamiteit uw bij Aan Zee geboekte verblijf moet aanpassen of afbreken. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Voor deze verplichte garantie betaalt u EUR 2,50 per reservering (geldig voor maximaal 9 personen), met uitzondering van reserveringen van in Nederland gesitueerde accommodaties en/of vervoer binnen Nederland alsmede reserveringen met een huursom die lager is dan EUR 150,-. Voor meer informatie betreffende het Calamiteitenfonds, verwijzen wij u naar de Calamiteitenfonds garantieregeling. www.calamiteitenfonds.nl

Thuiswinkel Waarborg

Aan zee is aangesloten bij Thuiswinkel.org. Deze vereniging controleert in hoeverre een organisatie voldoet aan de voor verkoop op afstand relevante Nederlandse wet- en regelgeving en de gedragsregels van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. De leden worden jaarlijks gecertificeerd. Voor meer informatie betreffende het Thuiswinkel Keurmerk, verwijzen wij u naar Thuiswinkel Waarborg. www.thuiswinkel.org 

ANVR REISVOORWAARDEN: 

Klik hier voor de ANVR Reisvoorwaarden in PDF

ALGEMENE VOORWAARDEN THUISWINKEL

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel in PDF